Đồng hành cùng Duolingo – Học càng lâu càng thấm

“Thử thách 22 ngày học tiếng Anh” do Bộ môn Cơ bản Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hơn 6.000 sinh viên trong học kỳ Spring 2022. Những kết quả ấn tượng! Cuộc …