GenZ Poly Radio – Nơi chia sẻ cảm xúc của sinh viên FPoly Hồ Chí Minh

Hiểu được tâm lý của sinh viên, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tiến hành triển khai hoạt động “GenZ Poly Radio”, nơi để các bạn chia sẻ những câu chuyện chưa được nói ra. Thời điểm hiện tại, …