HCM – Sôi động giải bơi lội “Poly’s Swimming lần 2”

Ngày 7/12/2014, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công giải bơi lội “Poly’s Swimming lần 2” tại Hồ Bơi Công viên Lê Thị Riêng.