Talkshow chuyên đề: “Tuyển dụng thời 4.0” dành cho sinh viên FPoly Hồ Chí Minh

Ngày 16/11/2020 tới đây, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi talkshow chuyên đề “Tuyển dụng thời 4.0”. Chương trình talkshow với mong muốn giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế từ doanh nghiệp, gia tăng …