HCM – Ấn tượng “Hội trại Mũi Né – Biển xanh vẫy gọi”

Trong hai ngày 20& 21/12/2014, 150 sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tham dự “Hội trại Biển xanh vẫy gọi” tại Khu du lịch Mũi Né – Phan Thiết.