Hospitality Internship Fair 2024: Sinh viên Quản trị khách sạn FPT Polytechnic Đà Nẵng xin việc ngay tại trường

Tại chương trình “Hospitality Internship Fair 2024”, các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn, trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã được phỏng vấn 1:1 cùng các chuyên gia trong ngành, các đại diện …