Nhóm sinh viên Dev Banana nhận giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng “JS Star Spring 2024”

Tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng JS Star Spring 2024 do Bộ môn Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng FPT Polytecnic cơ sở TPP HCM tổ chức, nhóm sinh viên lập trình Dev Banana gồm các thành …