13/01/2024 – TP HCM – Chung kết cuộc thi “Vô địch kỹ năng tin học văn phòng FPT Polytechnic TP HCM” – (MOSFC)

Ngày 13/01 sắp tới, tại FPT Polytechnic TP HCM sẽ diễn ra chung kết cuộc thi “Vô địch kỹ năng tin học văn phòng FPT Polytechnic TP HCM” – (MOSFC) nhằm chọn lựa ra các sinh viên tài năng tham …