24/01/2024 – Hải Phòng – Talkshow “Sinh viên khởi nghiệp kỷ nguyên số”

Ngày 24/01 sắp tới, các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hải Phòng sẽ có cơ hội được “khai phá”, củng cố kiến thức về khởi nghiệp, cũng như các câu chuyện xung quanh chủ đề …