Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên “thực chiến” tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công

Vừa qua, sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã có buổi tham quan thực tế và thực hành môn học Kỹ năng hỏi và trả lời phỏng vấn tại Công ty TNHH Sản xuất và …