Toàn bộ sinh viên FPT Polytechnic khóa I được cấp thẻ ATM miễn phí của Tienphong Bank

Theo thông báo từ phòng Công tác sinh viên, tới ngày 31.11.2010, toàn bộ hơn 200 sinh viên POLY khóa I đã hoàn thành việc đăng ký mở tài khoản cùng thẻ ATM của Tienphong Bank. Đây là hoạt động …