Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Thiết kế đồ họa (Mã tuyển dụng TD1667)

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Thiết kế đồ họa             (Mã tuyển dụng TD1667)     Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS …