Những “đặc sản” chỉ có ở FPT Polytechnic Hà Nội mà bạn nên thử!

Ngoài học tập,”đến hẹn lại lên” còn rất rất nhiều hoạt động ngoại khoá, vui chơi, kết nối do Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức dành cho các bạn sinh viên. Với phương châm “Thực học – Thực …