TH – FPT Polytechnic Thanh Hóa giao hữu bóng đá chào mừng lễ hội 13/9

Chào mừng Đại lễ 13/9, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Thanh Hóa tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.