HN – Chàng trai hai lần Ong vàng chia sẻ về hành trình thực tập

“Đối với mình thực tập là thời gian quý giá chứ không phải chỉ đủ điểm để ra trường” – Chu Nguyễn Quyết sinh viên khóa 11.1, Cao đẳng thực hành FPT Polytecnic – 2 lần đạt danh hiệu Ong vàng Poly.