ĐN – Lễ tôn vinh “Ong vàng Poly” học kỳ Fall 2016

img_3064-custom img_3067-custom img_3069-custom img_3074-custom img_3077-custom img_3079-custom img_3082-custom img_3087-custom img_3090-custom img_3116-custom img_3137-custom img_3148-custom img_3150-custom img_3154-custom img_3162-custom img_3132-custom img_3121-custom img_3117-custom img_3111-custom


Gửi bình luận