Blockchain có thật là giải pháp cho vấn đề về hồ sơ giáo dục điện tử?

18:37 25/11/2023

Làm thế nào Blockchain có thể được sử dụng cho việc xác thực tính chính xác minh bạch trong lưu giữ các bằng cấp trong giáo dục chứng chỉ thuật số trong giáo dục số? Bài viết thể hiện những góc nhìn, quan điểm mới, sắc bén về tầm ảnh hưởng và ứng dụng của blockchain cho giáo dục. 

Văn bằng, chứng chỉ đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục và phát triển nghề nghiệp ở các trường học cũng như việc đánh giá hạnh kiểm, năng lực kiến thức của nhân viên tại mỗi công ty. Vì vậy, hồ sơ học tập trở nên cần thiết cho sự nghiệp chuyên môn của mỗi người. Những hồ sơ này phải được lưu trữ trong sổ cái có sẵn lâu dài và chống giả mạo. Blockchain được ứng dụng hữu hiệu để ghi lại các giao dịch theo cách có thể kiểm chứng và lâu dài, thích hợp để lưu trữ các kết quả học tập rèn luyện của các học sinh, sinh viên. Thêm vào đó, Blockchain tiết lộ sự giả mạo chứng chỉ và ứng dụng hỗ trợ theo dõi truy vết lịch sử học tập của mỗi con người. Bài viết trình bày nền tảng Blockchain for Education như một giải pháp thiết thực để cấp, xác thực và chia sẻ chứng chỉ.

Chứng chỉ giấy và chứng chỉ kỹ thuật số

Trong giáo dục, các hồ sơ văn bằng hay chứng chỉ xác nhận việc đạt được một số kết quả học tập và rèn luyện nhất định. Các hồ sơ được cấp chủ yếu trên giấy hoặc các định dạng vật lý khác. Các chứng chỉ này có tính năng bảo mật tích hợp khó và dễ giả mạo cũng như không lâu bền theo thời gian. Ngoài ra, người nhận có thể dễ dàng lưu trữ chứng chỉ giấy hoặc đưa cho bất kì ai. Tuy nhiên, việc lưu trữ dạng giấy xuất hiện một số nhược điểm. Ví dụ, việc xác nhận chứng chỉ sẽ phụ thuộc vào bên thứ ba hoặc yêu cầu cơ quan cấp chứng chỉ duy trì sổ đăng ký hoặc cơ sở dữ liệu về chứng chỉ trong một thời gian dài.

Một giải pháp thay thế nhanh nhất hiện nay là chứng chỉ kỹ thuật số được ký bằng mật mã. Việc trao đổi và sử dụng chứng chỉ số được đơn giản hóa tính bảo mật cao. Đồng thời công nghĩ kĩ thuật bền với thời gian và ngoại cảnh. Tuy nhiên, cần nhiều nỗ lực hơn để bảo đảm đăng ký chứng chỉ và sử dụng tiêu chuẩn mở cho chữ ký số; nếu không, việc xác minh toàn cầu các chứng chỉ số là không thể.

Hiện, công nghiệp làm giả bằng cấp trị giá hàng tỷ USD trên nhiều quốc gia. Đặc biệt, trong lĩnh vực chứng chỉ giáo dục đang tồn tại vấn nạn nghiêm trọng về bằng cấp giả. Ezell và Bear báo cáo về các hành vi gian lận và ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đằng sau nó. Do đó, công nghệ Blockchain có khả năng để giải quyết nhiều vấn đề về chứng chỉ giấy hoặc chứng chỉ kỹ thuật số hay bằng cấp giả.

Blockchain là giải pháp chống giả mạo cho văn bằng, chứng chỉ trong giáo dục

Công nghệ chuỗi khối hỗ trợ bảo vệ chống lại chứng chỉ giả, xác minh dễ dàng ngay cả khi cơ quan chứng nhận không còn tồn tại và tự động hóa quy trình giám sát với hiệu lực trong thời gian giới hạn.

Trong bối cảnh giáo dục, công nghệ Blockchain hỗ trợ bảo vệ chống lại chứng chỉ giả, xác minh chứng chỉ dễ dàng kể cả khi cơ quan chứng nhận không còn tồn tại. Nó tự động hóa quy trình giám sát đối với các chứng chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn. Khi xem xét các quy trình chứng nhận từ góc độ Blockchain, chúng ta có thể xác định ba nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, danh tính của cơ quan chứng nhận phải được tạo ra và duy trì. Thứ hai, các cơ quan cấp chứng chỉ này phải cấp chứng chỉ cho người học. Thứ ba là xác minh chứng chỉ của người sử dụng lao động. Ba nhiệm vụ này phải được hỗ trợ đầy đủ bởi cơ sở hạ tầng dựa trên Blockchain, bao gồm cả việc chia sẻ chứng chỉ của người học.

Nền tảng Blockchain cho giáo dục nhằm mục đích hỗ trợ chống giả mạo cũng như truy cập an toàn và quản lý an toàn các chứng chỉ theo nhu cầu của người học, công ty, tổ chức giáo dục và cơ quan chứng nhận.

Phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu cho Blockchain trong giáo dục

Tổ chức giáo dục và hai cơ quan cấp chứng chỉ nhân sự của chúng tôi đã được thực hiện để đưa ra các yêu cầu cho hệ thống và tạo ra sản phẩm khả thi. Bắt đầu từ các yêu cầu, chúng ta đã khái niệm hóa các tính năng của từng nhóm người dùng để tạo ra sản phẩm tối ưu nhất.

Các tính năng dành cho cơ quan chứng nhận

Tính năng đầu tiên quan trọng hơn cả là việc nhập dữ liệu và kết quả kiểm tra từ các hệ thống cũ đối với các cơ quan chứng nhận. Sau khi nhập dữ liệu, cơ quan cấp chứng chỉ có thể duyệt các chứng chỉ được tạo. Ngoài ra, cơ quan cấp chứng chỉ cần có phương tiện để tìm kiếm người học hoặc có góc nhìn tổng quan về người học và kết quả thi của họ. Phần tổng quan cho phép cơ quan cấp chứng chỉ in tất cả các chứng chỉ của khóa học cùng một lúc.

Tính năng chính thứ hai của cơ quan chứng nhận là ký chứng chỉ và lưu trữ chúng trong Blockchain. Cả hai hành động đều có thể dễ dàng thực hiện đồng thời cho tất cả người học trong phần tổng quan đã đề cập trước đó.

Việc thừa nhận tính hợp lệ và tính xác thực của một chứng chỉ nhất định là một tính năng bổ sung dành cho tất cả các nhóm người dùng. Hơn nữa, cơ quan chứng nhận cần có phương tiện để thu hồi chứng chỉ. Điều này sẽ được cải thiện khi hành vi đạo văn bị phát hiện hoặc hành vi sai trái của người học được chứng nhận đã được chứng minh. Thông thường việc thu hồi xảy ra chủ yếu đối với các chứng chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn khi chưa thực hiện các hành động cần thiết.

 • Tính năng dành cho người học

Hiện nay, người học chủ yếu nhận chứng chỉ giấy hoặc với tính năng bảo mật tích hợp. Người học phải gửi bản sao có chứng thực, đôi khi được số hóa (scan) cho các nhà tuyển dụng tiềm năng. Do đó, việc nhập chứng chỉ và tạo danh mục ứng dụng là một tính năng hữu dụng cho người học. Hơn nữa, người học cần có phương tiện để quản lý danh mục ứng dụng cũng như phương tiện để chia sẻ chúng.

Sau khi chia sẻ danh mục ứng dụng, người học được hỗ trợ thông tin về các hoạt động của nhà tuyển dụng trên chứng chỉ của họ như đọc hoặc xác minh. Tương tự, việc giám sát các chứng chỉ có thời hạn hiệu lực hỗ trợ người học. Lưu ý rằng, việc giám sát cũng có liên quan đến các cơ quan cấp chứng nhận. Cơ quan cấp chứng chỉ có thể nhắc nhở người học và thu hồi chứng chỉ nếu không đáp ứng đủ điều kiện gia hạn.

 • Các tính năng dành cho nhà tuyển dụng

Hiện nay, nhà tuyển dụng chỉ nhận bản sao, đôi khi có công chứng giấy chứng nhận của người học. Trong trường hợp đầu tiên, người sử dụng lao động chỉ có thể chứng minh tính hợp lệ của các bản sao bằng cách yêu cầu tổ chức cấp giấy chứng nhận về tính xác thực và hợp lệ của giấy chứng nhận. Đây là một quá trình tốn thời gian và tốn kém. Do đó, việc đọc và xác minh chứng chỉ là một tính năng quan trọng của sản phẩm khả thi tối thiểu.

Các tính năng dẫn xuất dành cho cơ quan cấp chứng chỉ, người học và người sử dụng lao động đã được khai thác để phát triển kiến ​​trúc hệ thống khái niệm.

Kiến trúc hệ thống

Tổng quan về kiến ​​trúc nguyên mẫu được hiển thị trong Hình 1. Nó bao gồm Blockchain, bao gồm các hợp đồng thông minh, hệ thống lưu trữ công cộng chứa thông tin hồ sơ của các cơ quan chứng nhận, hệ thống quản lý tài liệu quản lý tải trọng thực tế của chứng chỉ được theo dõi bởi Blockchain và các bên tham gia vào hệ thống, cụ thể là cơ quan công nhận và chứng nhận, người chứng nhận, người học và người sử dụng lao động. Trong quá trình triển khai nguyên mẫu, chỉ có hệ thống quản lý tài liệu là thành phần hệ thống tập trung.

Đề xuất nền tảng

Đầu tiên, hai hợp đồng thông minh được cơ quan công nhận gửi lên Blockchain (1). Hợp đồng thông minh đầu tiên (IdentityMgmt) hỗ trợ quản lý danh tính trong nền tảng Blockchain for Education và hợp đồng thứ hai (CertMgmt) quản lý vòng đời của chứng chỉ được cấp qua Blockchain. Sau khi hợp đồng được triển khai (2a), nhiệm vụ của cơ quan công nhận là đăng ký khóa công khai của cơ quan chứng nhận với tư cách là nhà phát hành hợp pháp của người chứng nhận trong hợp đồng IdentityMgmt (3a) và gửi thông tin hồ sơ công khai và phi cá nhân đến bộ lưu trữ công cộng (2b). Điều quan trọng cần lưu ý là thông tin hồ sơ ở dạng chỉ đọc và có thể đọc công khai, tức là nó không tuân theo các cơ chế kiểm soát truy cập của hợp đồng IdentityMgmt. Nó chỉ lưu giữ hồ sơ dài hạn của các cơ quan cấp chứng chỉ, chẳng hạn như tên và quốc gia của họ, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào của người chứng nhận hoặc thậm chí cả người học.

Hình 1: Kiến trúc khái niệm © Fraunhofer FIT

Sau đó, các cơ quan chứng nhận đã đăng ký sẽ thêm khóa công khai của người chứng nhận vào sổ đăng ký hợp đồng IdentityMgmt (3b) và từ đó ủy quyền cấp chứng chỉ. Nghĩa là, người nắm giữ khóa chứng nhận riêng thường sẽ là nhân viên của cơ quan chứng nhận, người có quyền cấp chứng chỉ và ký chúng dưới tên của cơ quan chứng nhận.

 • Cấp giấy chứng nhận

Người chứng nhận thu thập tất cả thông tin mà chứng chỉ bao gồm. Bộ dữ liệu bao gồm trình độ chuyên môn hoặc chức danh, tên và địa chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ, tên của người chứng nhận, tên của người học và ngày. Sau đó, chứng chỉ được người chứng nhận ký và lưu trữ trên hệ thống quản lý tài liệu (4a) và dấu vân tay của nó được ghi vào Blockchain (4b).

 • Tạo và quản lý danh mục ứng dụng

Người học được hỗ trợ trong việc tạo và quản lý danh mục ứng dụng bằng dịch vụ của hệ thống quản lý tài liệu. Đầu tiên, người học phải đăng ký với hệ thống quản lý tài liệu. Sau đó, một dịch vụ tạo linh hoạt các danh mục ứng dụng sẽ hỗ trợ người học (5). Danh mục ứng dụng đã hoàn thành có thể được chia sẻ với các nhà tuyển dụng tiềm năng, những người có thể xác minh tính hợp lệ của các chứng chỉ này.

 • Xác minh chứng chỉ 

Một dịch vụ của sản phẩm khả thi tối thiểu hỗ trợ người sử dụng lao động, chẳng hạn như trong việc xác minh các chứng chỉ riêng lẻ hoặc tất cả các chứng chỉ của danh mục ứng dụng (6a, 6b).

Triển khai Blockchain cho giáo dục 

Chúng tôi đã triển khai nguyên mẫu của nền tảng Blockchain dành cho giáo dục dựa trên chuỗi khối Ethereum . Hai hợp đồng thông minh được viết bằng Solidity mã hóa các cơ chế kiểm soát truy cập (IdentityMgmt) và quản lý các bản ghi chứng chỉ (CertMgmt) được lưu trữ trong Blockchain. Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS) được sử dụng làm nơi lưu trữ chỉ đọc được phân phối công khai cho thông tin hồ sơ của các cơ quan chứng nhận. Cuối cùng, hệ thống quản lý tài liệu BSCW lưu trữ và xác thực các chứng chỉ.

 • Hệ thống phân cấp danh tính và ủy quyền

Danh tính trong Blockchain dành cho giáo dục được quản lý theo hệ thống phân cấp. Trên cùng là tập hợp các cơ quan công nhận có quyền phê duyệt các cơ quan chứng nhận. Ví dụ: các thành viên của Hợp tác Chứng nhận Châu Âu có thể bao gồm tập hợp các cơ quan chứng nhận trong nền tảng Blockchain cho Giáo dục. Trong Hình 2, chúng tôi tóm tắt toàn bộ các cơ quan công nhận thành một cơ quan duy nhất nhằm đơn giản hóa và phản ánh thiết lập nguyên mẫu hiện tại. Cơ quan công nhận là chủ sở hữu các hợp đồng thông minh của một phiên bản nền tảng Blockchain cho giáo dục. Nó tạo ra các hợp đồng thông minh ban đầu trên chuỗi khối Ethereum. Hợp đồng IdentityMgmt cho phép các cơ quan công nhận tạo, cập nhật và xóa các cơ quan chứng nhận.

Cơ quan chứng nhận nằm dưới cơ quan công nhận một cấp trong hệ thống phân cấp nhận dạng. Chúng được xác định bằng địa chỉ Ethereum, bắt nguồn từ hàm băm mật mã của khóa công khai của chúng. Địa chỉ của cơ quan chứng nhận được ánh xạ tới thông tin hồ sơ được lưu trữ trên IPFS. Cơ quan chứng nhận không thể tự cấp giấy chứng nhận. Họ chỉ có thể cho phép nhân viên làm như vậy bằng cách ủy quyền tương ứng cho họ. Để làm như vậy, cơ quan chứng nhận sẽ gọi chức năng tương ứng của hợp đồng IdentityMgmt và nhập địa chỉ Ethereum của người chứng nhận. Hợp đồng thông minh đảm bảo rằng chỉ những cơ quan chứng nhận được công nhận mới có thể ủy quyền và tự động chỉ định người chứng nhận cho cơ quan chứng nhận ủy quyền. Giống như quyền cấp chứng chỉ có thể được cấp bất kỳ lúc nào cho bất kỳ người chứng nhận nào, quyền cấp chứng chỉ cũng có thể bị cơ quan chứng nhận thu hồi. Ví dụ: việc hủy cấp phép này có thể xảy ra nếu người chứng nhận rời khỏi cơ quan chứng nhận hoặc sẽ mất quyền cấp thêm chứng chỉ.

Hình 2: Hệ thống phân cấp nhận dạng © Fraunhofer FIT

Người chứng nhận không thể ủy quyền thêm quyền của mình và không thể thao túng quyền truy cập. Vai trò của người chứng nhận được giới hạn trong việc quản lý hồ sơ chứng chỉ trên Blockchain.

 • Quản lý chứng chỉ

Người chứng nhận có thể tạo, thu hồi và xóa các tham chiếu đến chứng chỉ được lưu trữ trong nền tảng Blockchain for Education. Điều này được thực hiện trong hợp đồng thông minh CertMgmt.

Cơ quan công nhận khởi tạo hợp đồng CertMgmt cùng với hợp đồng IdentityMgmt. Hợp đồng CertMgmt yêu cầu địa chỉ của hợp đồng IdentityMgmt để thực thi kiểm soát truy cập. Bất kỳ hoạt động thao túng nào trên hợp đồng CertMgmt, chẳng hạn như thêm chứng chỉ, đều yêu cầu người gọi phải là người chứng nhận đã đăng ký của cơ quan chứng nhận được công nhận. Mọi người đều có thể truy xuất các bản ghi chứng chỉ dựa trên địa chỉ của hợp đồng CertMgmt và hàm băm của chứng chỉ.

Hợp đồng CertMgmt sử dụng bản ghi chứng chỉ để lưu trữ thông tin chứng chỉ trong chuỗi khối. Hiện tại, thông tin này bao gồm hàm băm SHA256 của chứng chỉ, ngày bắt đầu và ngày hết hạn cũng như trường trạng thái (tạm dừng) để cho biết liệu chứng chỉ có bị tạm dừng hay không. Ngày tháng được biểu diễn dưới dạng dấu thời gian UNIX và để kiểm chứng trong tương lai, được lưu trữ dưới dạng số nguyên không dấu 256 bit. Tương tự, trường trạng thái onHold lưu trữ dấu thời gian UNIX nếu chứng chỉ đang bị treo. Do đó, người ta có thể kiểm tra thời điểm trạng thái onHold được đặt cho chứng chỉ.

 • IPFS dưới dạng bộ lưu trữ hồ sơ chỉ đọc chống giả mạo công khai

Việc sử dụng IPFS trong nền tảng Blockchain cho giáo dục mang lại hai lợi thế:  Đầu tiên, không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trên Blockchain trong khi cung cấp bằng chứng xác thực do địa chỉ IPFS bất biến. Điều này cho phép sử dụng Blockchain cho Giáo dục để thực hiện luật bảo vệ dữ liệu. Ví dụ: GDPR nói chung sẽ phản đối mọi hoạt động lưu trữ thông tin cá nhân không thể xóa được trong một chuỗi khối. Thứ hai, việc lưu trữ thông tin hồ sơ của các cơ quan chứng nhận bên ngoài theo cách không thể thay đổi sẽ giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên Blockchain.

Trên chuỗi khối Ethereum, các thực thể như cơ quan công nhận, cơ quan chứng nhận và người chứng nhận được xác định bằng địa chỉ Ethereum của họ, tức là hàm băm của khóa công khai của họ. Điều này mang lại sự ẩn danh và bảo vệ thông tin cá nhân, đặc biệt là của những người chứng nhận, vì không dễ dàng liên hệ một địa chỉ Ethereum với một người thật.

Tuy nhiên, cơ quan chứng nhận phải cung cấp thông tin hồ sơ có thể nhận dạng để cho phép bất kỳ ai đang xác minh chứng chỉ cũng có thể xác minh cơ quan chứng nhận. Nếu không có thông tin hồ sơ này, các chứng chỉ sẽ hoàn toàn ẩn danh và do đó sẽ không phù hợp với mục đích xây dựng hồ sơ theo dõi danh tiếng cho người học. Do đó, mọi cơ quan chứng nhận phải cung cấp địa chỉ IPFS để các bên quan tâm có thể tra cứu hồ sơ.

Đây không chỉ là yêu cầu bắt nguồn từ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR), phản đối mọi hoạt động lưu trữ thông tin cá nhân không thể xóa trong chuỗi khối, mà còn là một tính năng quan trọng đối với các cơ quan chứng nhận không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của họ. nhân viên tới các cơ quan cạnh tranh. Ngoài ra, việc lưu trữ thực tế trên Blockchain tương đối đắt tiền. Do đó, hồ sơ của cơ quan cấp chứng chỉ được lưu trữ trên IPFS.

IPFS cung cấp khả năng lưu trữ phân tán, an toàn và chống giả mạo. Hệ thống lưu trữ khối phân tán rộng rãi xử lý các mục nhập bằng hàm băm của chúng được lưu trữ dưới dạng cây Merkle. Các chi tiết cụ thể của IPFS được nhiều máy khách trừu tượng hóa đối với các ngôn ngữ lập trình khác nhau cho phép các chương trình máy khách truy cập IPFS giống như bất kỳ bộ lưu trữ chặn nào khác. Bất cứ khi nào cơ quan công nhận đăng ký cơ quan chứng nhận mới, trước tiên cơ quan này sẽ ghi thông tin hồ sơ của cơ quan chứng nhận vào IPFS, sau đó gửi khóa công khai của cơ quan chứng nhận và địa chỉ IPFS tới cơ quan đăng ký của IdentityMgmt. Sau đó, cả giao dịch Ethereum và khối IPFS với thông tin hồ sơ đều được đồng bộ hóa trên tất cả các nút trong mạng. Do đó, trách nhiệm của cơ quan công nhận là đảm bảo rằng họ không đăng ký hồ sơ giả mạo và xác thực thông tin hồ sơ của cơ quan cấp chứng chỉ trước khi chúng được thêm vào Blockchain.

 • Các trường hợp sử dụng chứng nhận dựa trên Blockchain

Nền tảng Blockchain dành cho giáo dục cho phép lưu trữ chứng chỉ chống giả mạo và phân bổ chính xác và vĩnh viễn cho người học, cũng như xác minh chứng chỉ.

Ví dụ với ba kịch bản khác nhau được hỗ trợ bởi Blockchain.

Trong kịch bản đầu tiên, người học quan tâm đến việc tạo danh mục ứng dụng chứa các chứng chỉ đã chọn. Phần mềm nhóm cơ bản BSCW cho phép tạo ra các danh mục ứng dụng. Người học bổ sung các tài liệu cần thiết cho đơn đăng ký vào danh mục đầu tư tương ứng và chia sẻ nó với nhà tuyển dụng tiềm năng. Sau đó, nhà tuyển dụng có thể xác minh các chứng chỉ có trong đó bằng cách sử dụng dịch vụ xác minh của nền tảng hoặc các dịch vụ xác minh khác có thể đáp ứng được Huy hiệu mở mở rộng của chúng tôi và có thể gọi hợp đồng thông minh được chỉ định.

Trong kịch bản thứ hai, một người học đã vượt qua bài kiểm tra khóa học cơ bản về kỹ thuật khả và năng sử dụng. Sau đó người học sẽ tham gia một khóa học bổ sung về tương tác và thiết kế thông tin. Sau khi vượt qua thành công khóa học này, người học sẽ tự động nhận được bằng cấp kỹ sư khả năng sử dụng cấp cao. Một hợp đồng thông minh được sử dụng để xác định trình độ chuyên môn mới này. Trong trường hợp thứ ba, một người tự kinh doanh giới thiệu thợ thủ công bậc thầy trong lĩnh vực lắp đặt chất lượng cao như một bằng cấp chuyên môn trên Web. Khách hàng tiềm năng có thể xác minh tính hợp lệ của chứng chỉ cũng như cơ quan cấp chứng chỉ bằng cách sử dụng dịch vụ xác minh.

Blockchain tác động đến ngành giáo dục và hơn thế nữa

Việc sử dụng Blockchain trong giáo dục và nghiên cứu vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng có rất nhiều thử nghiệm và đổi mới đầy hứa hẹn đang diễn ra.

Tác động của Blockchain đối với ngành giáo dục

Một vài năm trước, thuật ngữ “Blockchain” không được sử dụng rộng rãi. Ngày nay, chúng ta nghe nhiều về việc sử dụng nó trong lĩnh vực tài chính. Trong một số trường hợp, thuật ngữ Blockchain và tiền điện tử đã được sử dụng thay thế cho nhau. Blockchain có ứng dụng trong các lĩnh vực khác không, chẳng hạn như giáo dục? Câu trả lời là có. Blockchain, vì nó là một sổ cái phi tập trung và cũng an toàn, có thể tìm thấy các ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe, tài liệu đất đai và giáo dục. Lợi ích của việc sử dụng Blockchain trong giáo dục là tính bảo mật mà nó cung cấp cho dữ liệu và khả năng bảo vệ dữ liệu ngay cả khi một nút cụ thể bị xâm phạm.

Ngành giáo dục thích ứng nhanh với số hóa trong thời kỳ đại dịch. Công nghệ chuỗi khối có tiềm năng cách mạng hóa lĩnh vực này. Đầu tiên và quan trọng nhất, Blockchain về cơ bản có thể thay đổi cách học sinh và giáo viên cộng tác và quản lý hồ sơ học tập. Công nghệ sổ cái phân tán của Blockchain có thể tác động tích cực đáng kể đến ngành giáo dục, liên quan đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Hãy cùng xem Blockchain có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc dạy và học.

Những cách Blockchain đang ảnh hưởng đến ngành giáo dục

Ngành giáo dục có nguy cơ bị gián đoạn khi thế giới ngày càng phát triển về mặt kỹ thuật số. Trong hai mươi năm qua, chúng ta đang được hưởng lợi từ ngành EdTech. Mô hình này đã đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa giáo dục. Đã đến lúc công nghệ Blockchain tăng tốc đáng kể quá trình này. Sách giáo khoa đang nhanh chóng được thay thế bởi các công nghệ như sổ cái phân tán của chuỗi khối, Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML). Hãy xem Blockchain có thể ảnh hưởng đến việc dạy và học như thế nào.

Hợp đồng thông minh cho các khóa học và bài tập

Hợp đồng thông minh thường được sử dụng trên Blockchain. Điều này có thể hỗ trợ các nhà giáo dục phát triển các khóa học và bài học trên Blockchain. Sau khi đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết, khóa học sẽ được giảng dạy tự động và có thể tiến hành theo tốc độ riêng. Học sinh và giáo viên có thể ký một hợp đồng thông minh nêu rõ những hạn chế của bài tập cũng như ngày đến hạn và thời hạn chấm điểm.

Bằng cấp, Phiếu điểm và Giấy tờ

Công nghệ sổ cái bất biến của Blockchain tạo ra bản ghi theo trình tự thời gian của các sự kiện hiện tại. Điều này có thể hoạt động tốt để hiển thị bảng điểm của học sinh, hiển thị thẻ báo cáo toàn diện, theo dõi điểm danh và thông báo cho học sinh cũng như các bên liên quan về tiến bộ của họ. Học sinh có thể nộp bài tập bằng cách sử dụng Blockchain mà không sợ làm thất lạc chúng. Ngoài ra, sinh viên có thể nhận bằng kỹ thuật số thay vì trên giấy dễ vỡ. Bằng cấp và chứng chỉ kỹ thuật số được ưa chuộng hơn vì chúng không rắc rối, có tổ chức và không cồng kềnh.

Khuyến khích giáo dục

Tiền điện tử và mã thông báo là một trong những trường hợp sử dụng quan trọng nhất của Blockchain [1]. Các giáo sư sẽ sớm có thể động viên sinh viên bằng cách thưởng cho họ bằng tiền điện tử nếu họ thể hiện tốt hoặc hoàn thành một chuyên ngành cụ thể. Các tổ chức học thuật sẽ có thể khuyến khích sinh viên trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, thành phần gamification trong phương pháp giảng dạy của token hóa có thể thay đổi tốt quá trình dạy-học.

Hợp lý hóa việc thanh toán phí

Thanh toán học phí cho sinh viên là một quá trình tốn thời gian và rườm rà. Nó liên quan đến một số bên, bao gồm sinh viên, phụ huynh, ngân hàng, tổ chức hoặc cơ quan chính phủ để cấp học bổng, người cho vay và các khoa khác nhau của trường đại học. Tuy nhiên, thủ tục này có thể được sắp xếp hợp lý với Blockchain, dẫn đến chi phí hành chính thấp hơn và thậm chí có thể giảm học phí.

Tiếp cận phổ cập và chi phí thấp hơn

Công nghệ chuỗi khối có thể cung cấp quyền truy cập phổ biến vào các tài nguyên giáo dục mở như sách, podcast và phim trong phạm vi công cộng, đồng thời được sử dụng và phân phối lại miễn phí, ngoài việc hỗ trợ học tập suốt đời. Blockchain cho phép chia sẻ an toàn và hợp lý các tài nguyên này trong mạng công cộng. Hơn nữa, sinh viên từ các vùng sâu vùng xa có thể tham gia các khóa học và bài kiểm tra kỹ thuật số thông qua Blockchain và các nhà giáo dục có thể chấm điểm chúng trên chính Blockchain.

Trong lĩnh vực giáo dục, các khả năng được liệt kê ở trên có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về cách Blockchain sẽ tác động đến hệ thống giáo dục trong tương lai. Các ứng dụng Blockchain trong giáo dục dường như rất hứa hẹn. Blockchain có khả năng và tiềm năng chưa được khai thác để thay đổi môi trường giáo dục bằng cách tạo ra các kênh học tập mới, dễ tiếp cận hơn và cải thiện mối quan hệ hiện tại giữa các viện hàn lâm và sinh viên. Các thế hệ sắp tới sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng Blockchain trong lĩnh vực giáo dục.


Bài viết này được chuyển thể từ báo cáo nghiên cứu đầy đủ, “Blockchain cho giáo dục: Hộ chiếu học tập suốt đời”được xuất bản trong: W. Prinz & P. ​​Hoschka (Eds.), Kỷ yếu của Hội thảo Blockchain ERCIM lần thứ 1 năm 2018, Báo cáo của Hiệp hội nhúng xã hội châu Âu Technologies, 2018.Đồng thời truy cập Trang web “Blockchain dành cho giáo dục” . Và nhận định cá nhân “Blockchain tác động đến ngành giáo dục và hơn thế nữa”.

NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Alexander Grech and Anthony F. Camilleri. 2017. Blockchain in Education. No. JRC108255. Joint Research Centre (Seville site).
 2. Allen Ezell and John Bear. 2005. Degree mills: The billion-dollar industry that has sold over a million fake diplomas. Pyr Books.
 3. Sandra Klein, Wolfgang Prinz, and Wolfgang Gräther. 2018. A Use Case Identification Framework and Use Case Canvas for identifying and exploring relevant Blockchain opportunities. DOI: 10.18420/Blockchain2018_02.
 4. Thomas Osterland and Thomas Rose. 2018. Engineering Sustainable Blockchain Applications. DOI: 10.18420/Blockchain2018_05

Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Hà 

Bộ môn Ứng dụng phần mềm

Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.