Featured

Công bố đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Theo đó nhiều thí sinh thắc mắc là nếu như thi tốt nghiệp THPT quốc gia bằng hình thức trắc nghiệm khách quan mà không công bố đề thi và đáp án sẽ khiến thí sinh không thể biết đúng sai như nào. Do đó Bộ quyết định sẽ công bố đề thi – đáp án ngay sau khi  thí sinh thi xong.