Sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ Python với PHP trong lập trình

Nhiều ngôn ngữ lập trình đang được sử dụng để phát triển hiện nay: Python : là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của lập trình phụ trợ. Nó tương đối mới và có hỗ trợ thư viện …

Những ngôn ngữ lập trình tốt nhất để học năm 2020

Nhiều ngôn ngữ lập trình ra mắt phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau như ứng dụng web, ứng dụng di động, phát triển trò chơi, quản trị hệ thống, …. bạn có thể tham khảo những …