HN- FPoly tôn vinh 269 sinh viên trong học kỳ Fall 2016

img20170223092252 img20170223093431 img20170223093848 img20170223094222

img20170223101312 img20170223100151 img20170223095740 img20170223095315 img20170223094945 img20170223094614


Gửi bình luận