10 câu hỏi về nghề nghiệp bằng Tiếng Anh và câu trả lời

Nghề nghiệp là một trong những chủ điểm từ vựng tiếng Anh cơ bản và phổ biến nhất trong các lớp học. Sở dĩ chủ đề này được đưa vào các bài học bởi công việc luôn luôn gắn liền …