Sinh viên FPoly Hà Nội trên hành trình cải tạo điểm trường Đông Thấp & xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng cao

Ngày 09/08/2022, Đội ngũ Thắp Sáng – Sinh viên lớp PR17201 chuyên ngành Truyền Thông và Tổ chức sự kiện đã chính thức bàn giao lại cơ sở vật chất cho Điểm trường Đông Thấp sau 14 ngày tiền hành …