Thầy Lê Lâm Huỳnh Thông – người “anh lớn” của sinh viên Quản trị nhà hàng

Nếu con đường chinh phục ngành Quản trị nhà hàng là một con đường quanh co, lạc lối thì thầy Lê Lâm Huỳnh Thông chính là người bạn đồng hành vững chắc của bạn. Không chỉ có vốn kiến thức …