Tham gia “Trải nghiệm 1 ngày làm giảng viên” FPoly Đà Nẵng có gì?

Ngày 4/5 vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Trải nghiệm 1 ngày làm giảng viên” để tìm kiếm các ứng viên xuất sắc, tham gia giảng dạy tại trường. Chương trình có sự …

Tuyển dụng giảng viên Trang điểm nghệ thuật

Vị trí: Giảng Viên trang điểm nghệ thuật Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy một môn hoặc nhóm môn học trang điểm nghệ thuật. …

Tuyển dụng giảng viên Chăm sóc da – Spa

Vị trí: Giảng Viên chăm sóc da Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy một môn hoặc nhóm môn học chăm sóc da – Spa. …

Tuyển dụng giảng viên Tự động hoá

Vị trí: Giảng Viên tự động hóa Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành Tự động hóa theo …

Tuyển dụng giảng viên Cơ khí

Vị trí: Giảng Viên cơ khí Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành cơ khí theo chương trình …

Tuyển dụng giảng viên Điện – Điện tử

Vị trí: Giảng Viên Điện – điện tử Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn cơ bản của nhóm ngành Điện Điện Tử, …

Tuyển dụng giảng viên Tiếng anh

Vị trí: Giảng Viên tiếng Anh Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy Tiếng Anh trình độ A1, A2, tập trung vào kĩ năng giao …

Tuyển dụng giảng viên Kỹ năng mềm

Vị trí: Giảng Viên kỹ năng mềm Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn học về kỹ năng mềm cho sinh viên: Kỹ …

Tuyển dụng giảng viên Giáo dục thế chất

Vị trí: Giảng Viên giáo dục thể chất Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Dạy môn võ thuật (Vovinam) Thực hiện việc quản lý sinh viên, …

Tuyển dụng giảng viên Quản trị nhà hàng khách sạn

Vị trí: Giảng viên Quản trị nhà hàng – khách sạn Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn trong chương trình chuyên ngành …

Tuyển dụng giảng viên Hướng dẫn viên du lịch

Vị trí: Giảng viên Hướng dẫn du lịch Ngành nghề: Giảng viên/Giáo viên Mức lương: Theo thỏa thuận Hình thức: Giảng viên cơ hữu Mô tả công việc: Giảng dạy các môn trong chương trình chuyên ngành hướng dẫn du …