Chiến lược truyền thông sáng tạo của sinh viên FPoly trong dự án cuối môn

Dù chỉ là bài Assignment cuối môn nhưng với tài năng, tâm huyết của sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đã sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo, đảm bảo được chất lượng cũng như sự chuyên …