Infographic: Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 tuần 1, tháng 10 có gì nổi bật?

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 1 – tháng 10 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …

Infographic: Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 với các thông báo Dịch vụ sinh viên quan trọng

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 4 – tháng 9 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …

Infographic Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 với nhiều sự kiện trực tuyến cực hấp dẫn

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 2 – tháng 9 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …

Infographic Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 có gì nổi bật?

Dưới đây là Bản tin sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic kỳ Fall 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé. Những nội dung chính của Bản tin tuần gồm: Lịch …

Infographic FPoly Hà Nội: Bản tin sinh viên kỳ Summer 2021

Dưới đây là Bản tin sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tuần 3 – tháng 6 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của FPT Polytechnic trong tháng vừa qua nhé. Những nội dung chính của Bản …