Bản tin sinh viên tháng 10/2022

Tháng 10 vừa qua, cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có những chương trình, sự kiện gì nổi bật? Hãy cùng điểm qua dưới bản tin này nhé! Những nội dung chính của bảng tin …

Điểm lại các sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9/2022 tại FPoly Cần Thơ

Tháng 9 vừa qua, cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã có những hoạt động, sự kiện gì diễn ra ? Hãy cùng điểm qua dưới bản tin này nhé! Tháng 9 vừa qua, Cộng đồng …

Bản tin sinh viên FPoly Hà Nội tháng 6/2022

Tháng 6 vừa qua, cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có những chương trình, sự kiện gì nổi bật? Hãy cùng điểm qua với bản tin này nhé! Tháng 6 vừa qua, Cộng đồng sinh …

Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội 05/2022

Tháng 5 vừa qua, cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có những chương trình, sự kiện gì nổi bật? Hãy cùng điểm qua dưới bản tin này nhé! Những nội dung chính của bảng tin …

POLY NEWS – Nhìn lại tháng 3 rực rỡ của FPT Polytechnic Hà Nội

Dưới đây là Bản tin sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tháng 03/2022, tổng hợp toàn bộ tin tức nổi bật trong tháng. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của trong tháng vừa qua nhé! Bản …

Infographic Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 – số 11: Nhiều hoạt động hướng tới ngày 20/11

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội kỳ Fall 2021 – số 11. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính của …

Infographic: Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 nổi bật với Dự án Coaching for Bee

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 3 – tháng 10 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …