The Lotus – Moon: Sản phẩm thiết kế ấn tượng nhân dịp trung thu

“The Lotus – Moon” là sản phẩm rất ấn tượng, đặc sắc của bạn Đặng Nguyễn Minh Thư, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ. Là dự án thiết kế quan trọng của môn …