Bee Talk – Nơi những hùng biện gia FPoly toả sáng năm 2022

Nếu bạn tự tin, có cá tính, muốn thể hiện quan điểm và thuyết phục đám đông bằng những lập luận sắc bén, thì cuộc thi hùng biện BeeTalk chính là sân chơi mà bạn không thể bỏ qua trong …