Dự án Ứng dụng CNTT vào quản lý ngân hàng của sinh viên FPoly Cần Thơ

Áp dụng kiến thức môn học lập trình Java 3 vào thực tế, Trần Thanh Hồ đã gây ấn tượng với giảng viên với bài Assignment mang chủ đề ứng dụng quản lý ngân hàng. Với sự cố gắng, nỗ …