Hội thảo “Bối cảnh nguồn nhân lực thời 4.0” dành cho sinh viên FPoly Hồ Chí Minh

Ngày 3/4/2021 tới đây, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Bối cảnh nguồn nhân lực thời 4.0”. Chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi …