Burn It Up: Hành trình từ trái tim tới trái tim

“Burn It Up” là sự một sự kiện âm nhạc nằm trong Dự án thiện nguyện “Từ trái tim đến trái tim” được thực hiện bởi nhóm Galanthus – sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh.  Thông …