Edit không khó, khó là vì không tham gia workshop “FMS Nô lo – Edit video cùng Camtasia”

Ngày 19/3 vừa qua, FMS Club – CLB Marketing Sale thuộc Bộ môn Kinh tế Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức Workshop “FMS Nô lo – Edit video cùng Camtasia” để trang bị thêm “vũ khí” edit …