ĐN – Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và tư vấn liên thông đại học”

Hội thảo do Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức vào ngày 05/05/14 với phần giao lưu, tư vấn của các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HN – FPT Polytechnic triển khai “Bee Free” ủng hộ quỹ Tiết thực

Ngày 11 – 12/9/2013, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức chương trình Tiết thực vì cộng đồng với hình thức vui chơi mới lạ “Bee Free”.