Thông điệp Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT

FPT Polytechnic là hệ Cao đẳng thực hành tiên tiến dựa trên sức mạnh của CNTT, với triết lý đào tạo “Thực học- thực nghiệp” và mục tiêu vì sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, gia đình và đất nước.

Triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, FPT Polytechnic sử dụng phương pháp học tập qua dự án. Đây là một trong những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay và còn mới lạ ở Việt Nam.

Trở thành trường cao đẳng tốt nhất Việt Nam

Thực tế định nghĩa thế nào là Trường cao đẳng tốt nhất vẫn là một khái niệm chưa được làm rõ. FPT Polytechnic chỉ mong muốn các cơ sở đào tạo cao đẳng hãy dám mạnh dạn đầu tư.