Phân quyền trong WordPress với User Role Editor

Bạn triển khai website có sử dụng wordpress có thể sẽ gặp trường hợp cần thêm hoặc bớt quyền hạn của một vai trò để tiện quản lý. Ví dụ: mặc định trong WordPress, các Editor không được thao tác …