Tổng quan về ngành Kỹ thuật điện, điện tử bạn cần biết

Các thiết bị này có mặt khắp mọi nơi và phục vụ cho mọi lợi ích của con người, từ sinh hoạt cho đến sản xuất. Cũng chính vì vậy, ngành Kỹ thuật điện, điện tử luôn là một ngành …

Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa ngắn hạn "Chế bản điện tử"

FPT Polytechnic tuyển sinh khóa học ngắn hạn “Chế bản điện tử”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đang tiến hành tuyển sinh và sẽ khai giảng khóa học ngắn hạn”Chế bản điện tử” vào ngày 10/05/2016.