Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa ngắn hạn "Chế bản điện tử"

FPT Polytechnic tuyển sinh khóa học ngắn hạn “Chế bản điện tử”

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đang tiến hành tuyển sinh và sẽ khai giảng khóa học ngắn hạn”Chế bản điện tử” vào ngày 10/05/2016.