Thiết kế brochure dễ hay khó? Những khó khăn và lưu ý dành cho Designer

Thiết kế Brochure hay còn được gọi là tờ gấp, là một công việc thú vị và đầy thách thức trong lĩnh vực thiết kế. Nó đòi hỏi cần phải thiết kế nội dung quảng cáo kích thước nhỏ nhưng …

Ẩm thực miền Bắc trong cái nhìn của sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng sẽ như thế nào?

Trong môn học Chế bản điện tử với InDesign, nhóm sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã thực hiện thiết kế Tạp chí Ẩm thực miền Bắc theo cái nhìn của những bạn trẻ đến …