Han Bùi – Từ Rapper trở thành Co-Founder ở độ tuổi 21

“Trở lại học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã giúp mình đạt được 5 điều quan trọng: Kinh nghiệm – Sự hệ thống – Ý tưởng – Bài học – Khách hàng”, đó là chia sẻ của …