Bees Duet – Cuộc thi tiếng Anh tại FPoly dành cho sinh viên hệ Tiktoker

Bees Duet là cuộc thi được tổ chức bởi bộ môn tiếng Anh tại Cao đẳng FPT Polytechnic nhằm giúp sinh viên tự tin giao tiếp, đồng thời có cơ hội ôn luyện và thực hành kĩ năng nói tiếng …