Cựu sinh viên FPoly Hà Nội: “Tôi chưa từng sử dụng đến bằng cấp để đi xin việc!”

Bằng cấp – Chuyện xưa nay vẫn thường hay tranh cãi, vậy sự thật cầm trong tay tấm bằng Cao đẳng sau khi tốt nghiệp sẽ có giá trị như thế nào? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh …