CLB Model FPoly: Tìm kiếm những gương mặt sáng giá trong làng thời trang

Vừa qua, Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã có buổi casting ra mắt CLB Model thành công tốt đẹp. Ngoài mong muốn mang lại một môi trường Thực học – Thực Nghiệm cho sinh viên trong việc …