Đào Thế Phượng – Chàng sinh viên FPT Polytechnic yêu âm nhạc, đứng sau dự án cộng đồng ý nghĩa dành cho trẻ em khiếm thị

Dáng Hình Thanh Âm là một dự án cộng đồng “mang âm nhạc lan tỏa yêu thương” hướng đến đối tượng là trẻ em khiếm thị trên địa bàn Thủ đô. Trưởng dự án ý nghĩa này không ai khác …