Talkshow “DevOps – Lộ trình và cơ hội việc làm”: Định hướng chuyên ngành dành cho sinh viên CNTT FPT Polytechnic Đà Nẵng

Ngày 07/12, trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã phối hợp cùng đơn vị Codegym tổ chức talkshow “DevOps – Lộ trình và cơ hội việc làm” nhằm định hướng chuyên ngành, trang bị kiến thức, kỹ …