“Lạc vào cõi mộng mơ” với dự án tốt nghiệp game 3D “Dreamer” của sinh viên FPoly HCM

Thông qua dự án Game 3D “Dreamer”, nhóm Dreaming Bees của Cao đẳng FPT Polytechnic HCM hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới quan nơi con người đặt lòng dũng cảm lên hàng đầu, dám thử thách bản …