“Coaching for Bee” – dự án đặc biệt dành riêng cho sinh viên FPT Polytechnic

Chỉ với khoảng thời gian ngắn truyền thông dự án “Coaching for Bee” đến các bạn sinh viên của Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh, Coaching for Bee đã nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo …

Infographic: Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 nổi bật với Dự án Coaching for Bee

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 3 – tháng 10 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …