Happy Hours – Hội làng lần đầu tiên được sinh viên đưa vào Dự án tốt nghiệp

Ngày 15/11 vừa qua, nhóm sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện, FPT Polytechnic Cần Thơ – Dream Team đã tổ chức thành công sự kiện “Happy Hours”, chủ đề Hội Làng với các …