Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh lọt vào Top 15 cuộc thi FPT Edu NihongoEng 2020

Là đại diện duy nhất của Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh lọt Top 15 cuộc thi FPT Edu NihongoEng 2020, team Sharks in Suits là đội thi đến từ ngành Ứng dụng phần mềm, dưới sự cố vấn …