18/12/2023 – Hải Phòng – Talkshow “Sinh viên kinh tế và hành trình phỏng vấn”

Ngày 18/12 sắp tới, bộ môn Cơ bản và Kinh tế – trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hải Phòng sẽ hợp tác tổ chức talkshow “Sinh viên kinh tế và hành trình phỏng vấn”. Tại đây, các bạn …