Sinh viên Thiết kế đồ họa FPT Polytecnic Đà Nẵng trải nghiệm 1 ngày làm nhân viên tại Pixelz

Ngày 25/01/2024, sinh viên Thiết kế đồ họa, FPT Polytecnic Đà Nẵng đã có cơ hội được trải nghiệm 1 ngày trở thành nhân viên thực thụ tại Pixelz. Tại đây, các bạn sinh viên đã được tham quan văn …