Sinh viên học được gì từ talkshow “Front-end cơ hội và thách thức!”

Vào ngày 27/11 vừa qua, Bộ môn Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi talkshow “Front-end cơ hội và thách thức” kết hợp định hướng chuyên ngành hẹp cho các bạn sinh viên K18 chuyên ngành Lập trình Website. …

27/11/2023 – Đà Nẵng – Chuyên đề: “Front – end cơ hội và thách thức!”

Ngày 27/11 sắp tới, sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng sẽ có cơ hội được  “giải mã” các thắc mắc liên quan đến kiến thức ngành Lập trình web, đặc biệt là Front – end …